corona-visus-zeppelin-cat.dk.jpg

Vigtig information vedr. Covid-19/Corona virus

corona-visus-zeppelin-cat.dk.jpgFor English see below

 

Vi iværksætter tiltag, så vores kunder og samarbejdspartnere vil opleve så få gener som muligt

 

Som ansvarlig virksomhed i Danmark påtager Zeppelin Danmark også sit ansvar for, at smitten af Covid19 begrænses mest muligt. Vi har derfor iværksat en række tiltag i vores afdelinger, som skal være med til at mindske smitten hos vores kunder og blandt vores kollegaer.

 

De tiltag, vi har sat i værk, betyder, at vi kan sikre vores fortsatte drift af vores salgs-, service, reservedels- og lagerorganisation. Du som kunde vil fortsat kunne bestille reservedele og servicebesøg ligesom tilbud på og salg af maskiner fortsætter som hidtil. 

 

Tiltagene betyder dog nogle ændringer i vores forretningsgange:

 

For at begrænse den fysiske aktivitet mest muligt, har vi foretaget følgende interne tiltag:

 • Alle fysiske møder mellem medarbejdere ændres til telefon og/eller videomøder.
 • Al rejseaktivitet er aflyst frem til 31. marts 2020. Dog undtagen rejsemontører. Her bliver der i hver enkelt tilfælde nøje vurderet behovet/risikoen for rejseaktiviteten. Vi følger Udenrigsministeriets retningslinjer på området.
 • Alle interne medarbejdere varetager deres arbejdsopgaver fra deres hjemmearbejdsplads, hvor dette er muligt.
 • Al rejseaktivitet mellem vores afdelinger begrænses til et absolut minimum.

 

For at opretholde drift af reservedelslager og værksteder er følgende tiltag iværksat:

 • Det er kun medarbejdere, der arbejder på værkstedet, der har adgang til værkstedet.
 • Det er kun medarbejdere, der arbejder på lageret, der har adgang til lageret.

 

Det betyder for dig som leverandør, kunde eller samarbejdspartner, at du ikke har fysisk adgang til vores lager og værksteder. Der vil på dørene ind til værkstederne og lagrene være opsat information om, hvordan du kommer i kontakt med relevante medarbejdere.

 

For at opretholde drift af salg og servicebesøg er følgende tiltag iværksat:

 • Vi henstiller til, at det kun er vores montør, der er i og omkring maskinen ved service og reparationer.
 • Vi henstiller til, at personlig kontakt til vores montør begrænses til et minimum.
 • Så vidt det er muligt, aflyses fysiske salgsbesøg. Disse gennemføres i stedet via telefon. Vores sælgere har ikke adgang til kontorfaciliteter i vores afdelinger, men er i meget stort omfang i stand til at varetage deres funktion hjemmefra.

 

I de tilfælde, hvor personlig kontakt med kunder og leverandører er nødvendig, henstiller vi til, at alle parter efterlever sundhedsmyndighedernes 5 råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på 7025 2211.

 

RESERVATION DUE TO COVID-19 - læs mere her/click here for further information

 

Important information regarding the corona virus/ covid-19

 

WE TAKE ACTION, SO OUR CUSTOMERS AND BUSINESS PARTNERS WILL EXPERIENCE AS FEW INCONVINIENCES AS POSSIBLE.

 

As a responsible company in Denmark, Zeppelin Danmark A/S will also take responsibility to minimize the risk of spreading the Covid-19 virus. We have therefore taken several measures within our departmets to minimize the spreading of the virus to our employees and customers

 

The actions we have taken, ensure the continued operation of our sales, service, spare parts and stock services.

You as a customer will still be able to order spare parts, service and propositions for new engines and machines.

 

But there will be changes to our procedures.

 

To reduce the physical activities as much as possible, we have decided that:

 

 • All physical meetings will be switched to telephone and/or video meetings.
 • All travel activities are cancelled until 31’st of March 2020. Except for our service engineers; here we will carefully assess the need and risk of every travel.
 • We follow  the guidelines of the Ministry of Foreign Affairs.
 • All internal employees will work from home wherever possible.
 • All travel activities between our departments will be kept  at an absolute minimum.

 

In order to maintain operation of the spare parts warehouses and workshops, the following measures have been implemented:

 

 • Only employees working in the workshop have access to the workshop.
 • Only employees working in the warehouse can access the warehouse.

 

This means that suppliers, customers or business partners do not have physical access to our warehouses and workshops. Information on how to get in touch with relevant employees will be posted on the entrances to the workshops and warehouses.

 

In order to maintain the operation of sales and service activities, the following measures have been implemented:

 

 • We recommend that only our service engineers  are around the machines for service and repairs.
 • We recommend that personal contact with our servive engineers is kept to a minimum.
 • All physical visits by our sales personel are canceled. These are replaced by phone  calls.

 

In cases where personal contact with customers and suppliers is necessary, we recommend that all parties comply with the advice from the health authorities to protect themselves and others from infection:

 

1. Wash your hands frequently or use hand sanitizer

2. Cough or sneeze in your sleeve - not your hands

3. Avoid handshakes, cheek kisses and hugs - limit physical contact

4. Make sure to clean regularly - both at home and at work

5. If you are elderly or chronically ill - keep your distance and ask others to show respect

 

You are more than welcome to contact us on +45 70 25 22 11

 

Stay up to date


Receive our newsletter and always stay up to date on news, products and events.

 

Which company do you want news from?
Kontakt os
 • Call
 • Arrow

Call us

 

You can contact us on weekdays from  8.00 - 4:00 PM (fridays untiltil 3:30 PM)

Send an e-mail

 

We will answer within 24 hours.

 

How should we contact you? *