Pon Equipment lander historisk stor ordre

Munck køber Cat maskiner til at udvide to lufthavne i Grønland. De nuværende landigsbaner på 950 meter skal udvides til 2200 meter.

Tæt parløb
Under hele forløbet op til afgivelsen af tilbud på projektet har Munck været i tæt samarbejde med Pon Equipment. Den løbende dialog med Pon Equipment har bidraget til, at Munck kunne sammensætte en optimal maskinløsning, og Pon Equipment har derved bidraget til, at Munck kunne vinde lufthavnsprojekterne.

– Vi ser det her som et projekt, hvor både Munck og Pon kun kan lykkes, hvis vi arbejder tæt sammen – ikke mindst når arbejdet for alvor går igang, siger projektchef Jesper Bjerre, Munck.

Dele af Munck og Pon Equipment holdet, der står bag lufthavnsprojektet i Grønland. Fra venstre Kenneth Nielsen, Niels Hansen, Klaus Nielsen, Julia Reimer, Michael Bahn Jørgensen, Anders Thomsen, Jesper Bjerre og Henrik Steen. Per Midjord, Munck Projektleder på sprængning og masseflytning, er ikke med på billedet.

Muncks beslutning om køb af Cat maskiner hænger også sammen med, at Munck søgte efter en samarbejdspartner, som kunne levere en løsning baseret på et anerkendt brand fra allerøverste hylde.

– Nøglen til succes på projektet er det rette hold med de rette værkøjer. Et af værktøjerne er entreprenørmaskiner, hvor vi har tillagt det stor betydning at ensrette valget af fabrikater og typer med henblik på at opnå stordriftsfordele ved service, drift, uddannelse og produktionsoptimering. Pon har med deres løsninger levet op til vores krav lige fra produktkvalitet til systemer, hvor målinger og sporbarhed vil være med til at sætte overliggeren højt for forudsigelighed, siger maskinchef Klaus Nielsen, Munck.

Dybt nede i fragtskibets lastrum står de første Cat maskiner klar til at blive afskibet til Grønland

Serviceaftaler sikrer den løbende drift

Men også Pon Equipmens centrale placering af serviceværksted i Nuuk har spillet en afgørende rolle.

– I projektet har vi ønsket at samle en stor del af indkøbet af maskiner, service og vedligeholdelse et sted, og her kan Pon Equipment tilbyde et værksted tæt på lufthavnen i Nuuk, siger Jesper Bjerre.

– Vi har været tilstede med eget værksted i Nuuk i mange år. Og de kompetencer og erfaringer vi har på værkstedet forøger vi nu med ekstra ansættelser, så vi er klædt ekstra godt på til at servicere Muncks maskiner, som er købt med serviceaftaler, siger servicedirektør Henrik Steen, Pon Equipment.

Også Munck står overfor en rekrutteringsfase i forbindelse med projektet.

– Vi skal bruge ca. 40-45 maskinførere, og det bliver en kombination af egne Munck maskinførere og nyansatte maskinførere. Når maskinførerne er på plads, har vi en aftale med Pon Equipment om oplæring og uddannelse af maskinførerne til de nyindkøbte Pon maskiner, så de kan lære at betjene maskinerne bedst muligt, siger Jesper Bjerre.

Fra gætværk til fakta

De nyindkøbte Cat maskiner, Muncks medarbejdere skal køre i, udgøres af gravemaskiner, læssemaskiner og dumpere. Det drejer sig om 1 stk. 352F og 4 stk. 374F gravemaskiner, 1 stk. 950M og 3 stk. 980M læssesmaskiner samt 10 stk. 772G dumptrucks. De er alle leveret med vejesystem og maskinovervågning som standard. Det betyder, at Munck bl.a. kan følge med i maskinernes brændstofforbrug og udnyttelsesgrad. Maskinerne kommer til at køre på tre forskellige udgravninger på samme tid og med disse teknologier kan de sammenligne produktionen mellem de tre udgravninger og se, hvor maskinerne arbejder mest effektivt. Hermed er det slut med at gætte, men i stedet optimere udgravningerne baseret på data og fakta.

Lufthavnen i Nuuk skal udvides med en ny 2200 meter lang landingsbane. . Cat maskiner er indkøbt til opgaven.

– Med de her teknologier tilfører vi ekstra værdi til den løsning, Munck har valgt. Vi ser ligesom Munck det her projekt som et fælles projekt. Vi vil vise, at vi kan være med til at løfte denne opgave, og begge parter lykkes kun ved, at vi regelmæssigt stikker hovederne sammen og diskuterer løsninger og udfordringer.

– Det er super interessant for os som virksomhed og for vores afdeling i Grønland med denne ordre, som uden sammenligning er den største i Pon Danmarks historie. Lægger man så dertil, at Munck også køber boremaskiner med Cat motorer til projektet, så betyder det også rigtig meget for motordelen i vores virksomhed og vores fremtidige tilstedeværelse på Grønland, siger salgs- og marketingdirektør Michael Bahn Jørgensen, Pon Equipment.

Udvidelse af Muncks forretningsområde

Under udvidelsen skal maskinerne samlet set håndtere omkring 12 mio m3 materiale. Cirka 6 mio m3 i Nuuk og cirka 6 mio m3 i Ilulissat. Projektet i Grønland indgår som en del af Muncks strategi, hvor firmaet ønsker at udvide deres forretning på de internationale markeder.

– Vi har tidligere udført projekter i Bangladesh, Island, Grønland, Færøerne og udfører i øjeblikket et større anlægsprojekt i Ghana, så vi har stor faglig kompetence, lige fra den forberedende fase til den udførende og afsluttende, så vi står godt rustet med den nødvendige viden og erfaring i organisationen til at løse opgaven i Nuuk og Ilulissat. Selv om jeg ikke er ny i gårde, så er det lærerigt og forpligtende, at være en del af. Vi har på dette projekt indkøbt maskiner, som er ud over det gængse, siger Klaus Nielsen.

Disse maskiner indgår i aftalen

Cat 980M. 425 hk. 33.000 kg
Cat 950M. 254 hk. 20.100 kg
Cat 772G. 605 hk. 34.800 kg
Cat 374F. 492 hk. 75.500 kg
Cat 352F. 436 hk. 52.800 kg