Ny nødstrømsgenerator til Gram Fjernvarme

Zeppelin Danmark har netop afleveret en ny C7.1 nødstrømsgenerator til Gram Fjernvarme. Den nye dieselgenerator skal ifølge fjernvarmeværkets driftsleder Lars M. Damkjær sikre yderligere stabilitet for varmekunderne i Gram og omegn i tilfælde af strømsvigt fra forsyningsnettet. Allerede i dag er Gram Fjernvarmeværk en alsidig producent, der baserer sin varmeforsyning på flere kilder.

Fjernvarmeværkets 31 MW solvarmeanlæg med tilknyttet 122.000 m3 damvarelager leverer på årsbasis 18.000 MWh, hvilket svarer til dækning af cirka halvdelen af varmeværkets årlige produktion. Herudover modtager Gram Fjernvarme også overskudsvarme fra produktionen hos den lokale virksomhed Egetæpper.

Når disse kilder ikke er tilstrækkelige, anvendes el fra forsyningsnettet til at drive en 10MW elkedel og en 0,9 MW varmepumpe. Den nye Caterpillar C7.1 nødstrømsgenerator skal sikre de lokale fjernvarmekunder en stabil forsyning selv i de tilfælde, hvor forsyningsnettet af den ene eller den anden grund ikke kan levere tilstrækkelig strøm.

Zeppelin Danmark er dansk importør af Caterpillar, og har mulighed for hurtig levering af større nødstrømsgeneratorer fra lager.

Læs mere om vores EPG-produkter
coverbillede-facebook-scaled
ZEPPELIN ER DIN NYE CAT FORHANDLER I DANMARK

Den 01.01.2020 overtager Zeppelin også salg og service af maskiner og komponenter for den amerikanske entreprenørmaskinproducent Caterpillar i Danmark, Sverige, Grønland og Færøerne. Porteføljen omfatter desuden drev- og energisystemer samt maskin- og materieludlejning. Ud over Danmark, Sverige og Grønland overtager Zeppelin-koncernen desuden salg og service af motorer og generatorer af motormærket MaK i de baltiske lande (Estland, Letland, Litauen), samt Finland, Island og på Færøerne. Handelen er blevet godkendt af de europæiske tilsynsmyndigheder. Zeppelin forfølger en solid, langsigtet vækststrategi og ser stort potentiale i de nye salgs- og serviceområder. På disse markeder skal maskinparken udbygges målrettet og konsekvent, og reservedels- og serviceforretningen forstærkes med udvidede servicekoncepter. Et yderligere tyngdepunkt ligger i opbygningen af en slagkraftig Rental Organisation samt fremme af handlen med brugte maskiner. “Vi glæder os til at fortsætte Zeppelin-koncernens succeshistorie sammen med vores nye nordeuropæiske kolleger og vores mangeårige partner Caterpillar. Nu vil vi også kunne tilbyde vores kunder i Nordeuropa skræddersyede løsninger” siger Peter Gerstmann, administrerende direktør for Zeppelin GmbH, om den succesfulde gennemførelse af handlen. Andreas Brand, bestyrelsesformand for Zeppelin GmbH og overborgmester i byen Friedrichshafen, tilslutter sig: “Zeppelins succes hviler på medarbejdernes motivation og ildhu. Det har gjort Zeppelin-koncernen til den største og mest succesfulde salgs- og servicepartner for Caterpillar verden over.” Inden for rammerne af de kontraktmæssige aftaler overgår de aktiver, der er nødvendige for forretningsaktiviteten fra den hollandske koncern Pon til Zeppelin. Ligeledes er de eksisterende ansættelsesforhold for de ca. 800 medarbejdere hos Pon overtaget af Zeppelin. I forbindelse med udvidelsen omrokerer Zeppelin-koncernen også sine strategiske koncernenheder (SGE). Forretningen med entreprenør- og minedriftsmaskiner bliver gennemført på de nye salgs- og serviceområder i en selvstændig SGE under navnet “Baumaschinen Nordics”. Ledelsen af denne SGE og forretningsledelsen i de nye koncernselskaber i Sverige og Danmark overtages af Volker Poßögel, den hidtidige leder af den stratetiske koncernenhed Power Systems. Ud over salgs- og servicepartnerskabet med Caterpillar integrerer Zeppelin også SITECH-selskaberne i Sverige og Danmark. Disse er specialiserede med hensyn til salg og service af produkter fra den amerikanske teknologikoncern Trimble. Trimble er verdens førende producent af maskinstyrings-, GPS- og flådestyringssystemer og tilbyder hard- og software til byggeplanlægning og til styring af integrerede byggeprocesser. Som et yderligere element i handlen overgår Baltic Marine Contractors (BMC) med hjemsted i Tallinn, Estland fra Pon til Zeppelin. I dette selskab har man samlet salgs- og serviceaktiviteterne for mærket MaK, som tilbyder premium-skibsmotorer og store gasmotorer til energifremstilling. Fremover overtager Zeppelin ikke kun salg og service af disse motorer i Danmark, Sverige og Grønland, men også i de baltiske lande (Estland, Letland, Litauen), samt i Finland, Island og på Færøerne. Virksomheden Caterpillar Inc. fra USA er verdens førende producent af entreprenør- og minedriftsmaskiner, diesel- og naturgasmotorer, industrigasturbiner samt dieselelektriske lokomotiver. Caterpillar sælger sine produkter i forskellige lande og regioner via selvstændige salgs- og servicepartnere (dealerships). Zeppelin har arbejdet med salg og service af Caterpillars entreprenør- og minedriftsmaskiner samt Cat- og MaK-motorer siden 1954. I løbet af årene har koncernen løbende udbygget sit salgs- og serviceområde samt sin produkt- og tjenesteydelsesportefølje. I dag er Zeppelin ikke kun aktiv inden for dette område i Tyskland, Østrig, Tjekkiet og Slovakiet, men også i store dele af Den Russiske Føderation, i Ukraine, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, i Armenien og Hviderusland. Om Zeppelin-koncernen Zeppelin-koncernen tilbyder løsninger inden for områderne byggeri, drivkraft og energi samt ingeniørvirksomhed og anlægsarbejde og er aktiv verden over i 38 lande på mere end 220 lokaliteter. Knap 10.000 medarbejdere arbejder sammen i ét management holding-selskab og seks strategiske koncernenheder: Baumaschinen Zentraleuropa, Baumaschinen Nordics, Baumaschinen Eurasia (salg og service af entreprenør-, minedrifts- og landbrugsmaskiner), Rental (udlejning og projektløsninger til byggebranchen og industrien), Power Systems (drev- og energisystemer), anlægsarbejde (ingeniørvirksomhed og anlægsarbejde). I regnskabsåret 2018 omsatte koncernen for 2,9 milliarder euro. Zeppelin GmbH er koncernens holdingselskab med juridisk hjemsted i Friedrichshafen og hovedkontor i Garching bei München. Zeppelin-koncernen er en  fondsvirksomhed. Dens rødder ligger i Ferdinand Graf von Zeppelins oprettelse af Zeppelin-fonden i året 1908. Indtil i dag er Zeppelin-fonden direkte og via Luftschiffbau Zeppelin GmbH indirekte aktionær i virksomheden.  Yderligere informationer på zeppelin.com.   Zeppelin GmbH Virksomhedskommunikation Graf-Zeppelin-Platz 1 D-85748 Garching bei München Koncernens pressetalsmand:   Sandra Scherzer Tlf.: +89 3 20 00 – 440 Fax: +89 3 20 00 – 7440 E-mail: sandra.scherzer@zeppelin.com zeppelin.com   Om Zeppelin Danmark A/S Zeppelin Danmark A/S er en pålidelig partner inden for maskiner, motorer og generatorer og er den eneste distributions- og servicepartner for Caterpillar Inc. – verdens største producent af entreprenørmaskiner. Zeppelin tilbyder skræddersyede løsninger til større jordarbejde, udgravning, nedbrydning, genvinding og vejarbejde samt have- og landskabsarkitektur og industrielt maskinudstyr. Zeppelin er med sine Cat- og MaK-motorer den førende leverandør af løsninger til industri og marine, jernbanekøretøjer samt olie- og gasindustrien og energiproduktion. Produktsortimentet omfatter også særligt udstyr til miner over og under jorden samt flådestyring og maskinstyringssystemer. Højt kvalificerede serviceteknikere og ingeniører har serviceret Caterpillar-produkter i Danmark siden 1967. Cirka 260 medarbejdere betjener kunder i hele Danmark, Grønland og Færøerne. Zeppelin Danmark A/S er en del af Zeppelin-koncernen. Den hidtigige adm. direktør for Equipment, Annette Jacobsen, indtræder som ny adm. direktør for Zeppelin Danmark A/S i forbindelse med overtagelsen. Find flere informationer på zeppelin-cat.dk.   Zeppelin  Danmark A/S Kommunikationsafdeling Park Allé 363 2605 Brøndby   Telefon: +45 7025 2211 E-mail: zedk@zeppelin.com zeppelin-cat.dk